• ANP

  نرم افزار آنلاین ANP فازی

  امکانات نرم افزار:

  • دریافت خروجی WORD و HTML: نرم‌افزار ANP فازی کلیه مراحل تکنیک ANP فازی را به همراه درخت تصمیم، جداول، فرمول ها و نمودارهای مربوطه، در قالب یک فایل Word یا Html در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهد.
  • عدم محدودیت در تعداد گزینه‌ها، معیارها و خبرگان.
  • مکان ترسیم نمودار تحلیل شبکه ای به صورت گرافیکی و بسیار ساده.
  • امکان ورود مقایسات زوجی هر خبره به صورت مجزا.
  • امکان استفاده از طیف‌های فازی پیش‌فرض و یا تعریف طیف‌های جدید.
  • محاسبه نرخ ناسازگاری(روش گوگوس و بوچر) برای هر جدول مقایسه زوجی قبل از دریافت خروجی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *