مهندس مجتبی جوانبخت

 • خانه / مهندس مجتبی جوانبخت


Image

آقای مهندس مجتبی جوانبخت


کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مدرس، مشاور و سخنران در حوزه ارزیابی عملکرد
مشاور شرکت در زمینه ارزیابی عملکرد


مهارت و توانمندی مشاوره، طراحی و پیاده سازی

 • تدوین برنامه راهبردی
 • مستند سازی و بهبود فرایندها
 • مطالعه عارضه یابی سازمانی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان و واحدهای سازمانی
 • فرایند ارزیابی 360 درجه
 • مدیریت چرخه بهروری
 • نظام مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 • نظام مدریت زیست محیطی ISO 1401:2015
 • نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018
 • نظام مدیریت دانش
 • فنون توانمند سازی کارکنان
 • کنترل فرآیند آماری
 • نظام هزینه یابی کیفیت (COQS)
 • کد گذاری محل و اقلام انبار
 • نظام آراستگی محیط کار (5S)
 • نظام نگهداری و تعمیرات
 • برنامه ریزی و کنترل تولید
 • ساختار سازمانی و استاندار مهارت شغلی کارکنان
 • نظام ها و فرآیندهای مرتبط با معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM

مهارت و توانمندی تدریس

 • برنامه ریزی استراتژیک
 • تشریح مدل تعالی سازمانی EFQM
 • مستند سازی و مدیریت فرآیند
 • مطالعه عارضه یابی سازمانی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان و واحدهای سازمانی
 • مدیریت بهره وری
 • مدیریت دانش
 • شش سیگما
 • تشریح الزامات مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 • تشریح الزامات مدیریت زیست محیطی ISO 1401:2015
 • تشریح الزامات مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018
 • توانمندسازی کارکنان
 • الگوبرداری از بهترین ها
 • کنترل فرآیند آماری
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • کدینگ محل و اقلام انبار
 • نظام آراستگی محیط کار (5S)
 • نگهداری و تعمیرات بهره وری فراگیر (TPM)
 • مهارت ها و اصول سرپرستی
 • اصول مکاتبات اداری
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ارج گستر یزد می باشید