علیرضا جلایقImage

آقای علیرضا جلایق

پست سازمانی: مدیر عامل
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر


تسلط و مهارت بر زبان های

C++, C#, ASP.Net Webform and MVC, WebAPI, SQL Server, Mysql, PHP, HTML, CSS, jQuery, Ajax, Framework CodeIgniter(php) & Laravel, React Js, Fortran,R

توانایی ها

  • طراحی و تولید نرم افزارهای کاربری
  • متعهد و دارای روحیه کار تیمی
  • آموزش زبان های برنامه نویسی

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ارج گستر یزد می باشید