مهندس فاضل همتیImage

آقای مهندس فاضل همتی


کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - گرایش مدیریت و بهره وری
مدرس، نویسنده، مشاور و سخنران در حوزه ارزیابی عملکرد
مشاور شرکت در زمینه ارزیابی عملکرد


سوابق همکاری با ارگان ها

 • سازمان برنامه و بودجه
 • دانشگاه شاهد
 • شرکت مانا وابسته به میدکو
 • صندوق جوانان بنیاد شهید
 • آزادراه تهران شمال
 • صندوق بیمه روستاییان، کشاورزان و عشایر

کتاب های تالیف شده:

 • کتاب شاخص های اندازه گیری عملکرد بر مبنای مدل ۳۶۰ درجه
  ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای مدیریت مبتنی بر شایستگی است. براساس این نظام، با توجه به اهمیت منابع انسانی در ارتقای سطح دانش فردی و رفتار پرسنل از یک سو و لزوم ارزیابی کارکنان به منظور ایجاد ساز و کار یکسان در تعیین و تبیین شاخص‌های ازریابی از سوی دیگر، فرم‌ها و دستورالعملی‌هایی براساس سیاست‌های سازمان تدوین می‌شود. ازریابی عملکرد به سازمان این امکان را می‌دهد که در شکل دادن به منابع آینده‌اش با ابتکار و فعال برخورد کند.
  هدف از تدوین این کتاب شناسایی و الویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در چارچوب ۳۶۰ درجه از طریق اصلاح، پیاده‌سازی و برابر ساختن زیر‌شاخص‌های این مدل است که با یکبارچه سازی ارزیابی با در نظر گرفتن سهم هر شاخص در دستیابی به چشم‌انداز، ماموریت و اهداف موجود یک سازمان را فراهم می‌کند.

توانمندی ها

 • Experienced Information Technology Consultant with a demonstrated history of working in the computer software industry
 • Skilled in Performance Appraisal , KPI Dashboards, Research, HRM, and Programming
 • Strong information technology professional with a Master’s Degree focused in INDUSTRIAL ENGINEERING ( system management & productivity ) from Azad University
 • faculty of industrial engineering (Human Resources Specialist)
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ارج گستر یزد می باشید