دکتر محمد دیانتیImage

آقای دکتر محمد دیانتی


دکترای مدیریت کسب و کار (DBA) - سازمان مدیریت صنعتی
مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی – نمایندگی استان یزد
مشاور شرکت در حوزه روانشناسی صنعتی ، روانسنجی و منابع انسانی


سوابق علمی و تحصیلی

 • دوره تخصصی"مدیریت نوآوري با رویکرد بازار محور" دانشگاه لایپزیک - آلمان
 • دوره تخصصی "مدیریت در عرصه جهانی " (موسسه افنژ – پاریس 10 ) – فرانسه
 • کارشناسی ارشد دوره مدیریت اجرایی - سازمان مدیریت صنعتی
 • کارشناسی ارشد روانسنجی (سنجش و اندازه گیري) - دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی - دانشگاه اصفهان

سوابق شغلی و مدیریتی

 • سازمان انرژي اتمی ایران
  کارشناس آموزش سیستماتیک و مسئول SAT سازمان انرژي اتمی ایران
 • سرپرست گروه توسعه منابع انسانی در سازمان مدیریت صنعتی به مدت 1 سال
 • عضو هیات مدیره شرکت شایسته پرور سرمایه انسانی
 • ...
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ارج گستر یزد می باشید