سامانه ارزشیابی عملکرد 360 درجه کارکنان

 • خانه / سامانه ارزشیابی عملکرد 360 درجه کارکنان
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
image

سامانه ارزشیابی عملکرد 360 درجه کارکنان

داینامیک بودن سامانه موجب پوشش انواع روش های ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان های مختلف می شود

اجرای ارزیابی در زمان کم

دقیق بودن نتایج آماری

ارزیابی و مقایسه دو به دو واحدها

پایش پیشرفت و بهبود عملکرد افراد و واحدها

روش ارزشیابی عملکرد 360 درجه ( امکان ارزشیابی عملکرد به صورت 180 درجه و 720 درجه )

توضیحات

ارزیابی‌های سنتی که مبتنی بر نظرات یک منبع و عمدتاٌ مقام مافوق است نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای متنوع امروزی کسب و کار باشد، زیرا ماهیت کسب و کارهای امروزی بر پایه مشتری‌مداری و ارتباطات گسترده درون و برون سازمانی طراحی می‌شود که لزوم توجه به همه ذینفعان و نظرات آنان را مهم و ضروری جلوه می‌دهد. ارزیابی ۳۶۰ درجه، روشی است که فرصت دریافت بازخورد عملکرد از مافوق ، همرده، مشتریان و کارکنان زیرمجموعه را فراهم می‌کند. ارزیابی ۳۶۰ درجه این امکان را فراهم می‌سازد تا فرد ارزیابی شونده چگونگی تاثیر و نفوذ خود را از نگاه ذینفعان اصلی خود به خوبی درک کند. مهمترین مزیت های بازخورد ۳۶۰ درجه عبارتند از:

 • ارتباطات دو طرفه را در سازمان افزایش می دهد
 • به ابعاد مهم عملکرد توجه دارد
 • ارزش های سازمان را به کارکنان انتقال می دهد
 • باعث اثربخشی و بهبود روابط کاری و سازمان می شود
 • فرصت های مشارکت افراد را افزایش می دهد
 • ناسازگاری ها را آشکار و از بین می برد
 • احترام به عقیده های کارکنان را در مدیریت عالی سازمان ترویج می کند
 • خود آگاهی دریافت کنندگان بازخورد را افزایش می دهد
 • فرد بدون اینکه مشخص شود، همکارانش را ارزیابی و از آن ها انتقاد می کند

در سامانه ارزشیابی شرکت برنامه نویسان ارج گستر، ارزشیابی عملکرد ۳۶۰ درجه به صورت کامل پیاده سازی شده است و از آنجایی که ارزیابی به صورت سیستمی و با استفاده از نرم افزار تحت وب بوده، به مزیت هایی همچون سهولت در اجرای ارزیابی، دقیق بودن نتایج آماری و اجرای ارزیابی در زمان کمتر می‌توان اشاره کرد

مراحل اجرای سامانه ارزشیابی عملکرد در سازمان۱- چارت و تشکیلات تفصیلی سازمان

با توجه به اینکه ارزیابی ۳۶۰ درجه نوعی ارزیابی گروهی در سازمان میباشد، لذا در این روش لازم است تا ساختار سازمانی به صورت کامل مورد مطالعه قرار گیرد و دیاگرام واحدهای سازمان استخراج شود و سپس به صورت کامل در سامانه وارد نمود.

۲- تهیه ۳۶۰ درجه برای هر پست سازمانی

یکی از گام های کلیدی در فرآیند بازخورد ۳۶۰ درجه، تعیین ۳۶۰ درجه برای هر پست سازمانی میباشد، به این صورت که با توجه به ساختار سازمان ۵ بعد ارزیابی: ارزیابی بالا به پایین (مدیر مستقیم)، ارزیابی همکار (همکار اصلی)، خود ارزیابی (خود فرد)، ارزیابی پایین به بالا (مرئوسین) و ارزیابی همکاران غیرمستقیم (مرتبطین) برای هر پست مشخص میشود.

۳- شناسایی شاخص ها و فرم های ارزشیابی

یکی از گام های مهم در فرآیند ارزشیابی عملکرد شناسایی شاخص ها می باشد. این مرحله

۴- دوره های ارزشیابی

ارزشیابی در سازمان، معمولا به صورت سالیانه یا ۶ ماه یک بار انجام می شود. از آنجایی که ارزشیابی با استفاده از سامانه به سرعت انجام می شود، می توان دوره های ارزشیابی را در فواصل زمانی کوتاه تر نیز انجام داد.

۵- تکمیل پرسشنامه ها

هر پرسشنامه از تعدادی شاخص تشکیل شده است که برای پاسخ به هر شاخص، باید نشانه آبی‌رنگ ابتدای محور مدرج به سمت چپ کشیده شود تا امتیاز تعیین شود.

۶- وقایع حساس

یکی از روش های ارزیابی افراد، روش ثبت وقایع حساس توسط مدیر یا سرپرست می باشد، در سامانه این امکان وجود دارد تا مدیران در فاصله زمانی دو ارزشیابی، وارد سامانه شوند و برای تمامی مرئوسین خود رویداد های حساس را ثبت نمایند. این رویداد ها به صورت محرمانه فقط به خود مدیر نمایش داده می شود و همچنین در پایان دوره در فرم خلاصه وضعیت آورده می شود تا در به مدیر بتوان ارزشیابی بهتری انجام دهد.

۷- ارائه گزارش ها و کارنامه های فردی و گروهی

در این مرحله یک سیکل ارزشیابی کامل می شود و افراد می توانند از نتیجه ارزشیابی خود آگاه شوند و همچنین مدیران با توجه به سطح دسترسی های تعریف شده برای پستها، به کارنامه افراد و گروه ها دسترسی دارند و می توانند از نمرات ارزشیابی آنها اگاه شوند.

سامانه ورنا

سامانه ارزشیابی عملکرد ۳۶۰ درجه کارکنان

ارزیابی 360 درجه

ارزیابی ۳۶۰ درجه این امکان را فراهم می سازد تا فرد ارزیابی شونده چگونگی تاثیر و نفوذ خود را از نگاه ذینفعان اصلی خود به خوبی درک کند.

image

پرسشنامه های ارزیابی

 • طراحی فرم های ارزیابی به صورت داینامیک
 • تعریف شاخص¬های عمومی و اختصاصی هر پست
 • دسته بندی شاخص ها و تفکیک درختی
image

360 درجه پست ها

با توجه به ساختار سازمان برای هر پست 360 درجه مشخص می شود: ارزیابی مدیر, ارزیابی همکار، خود ارزیابی، ارزیابی مرئوسین،

image

پالایش و محاسبات

با توجه به وزن های داده شده به شاخص ها، معیارها و مولفه ها، نمرات به تفکیک شاخص، واحد سازمانی، پست و ... استخراج می شود.

image

تحلیل نتایج و گزارش گیری

 • امکان دریافت انواع گزارش ها
 • مقایسه عملکرد افراد و واحدها
 • نمودار راداری، میله ای، خطی و ..
image

کارنامه های فردی و گروهی

 • نمودار راداری شاخص ها
 • نمودار روندی نمره نهایی
 • معرفی نقاط قوت و ضعف

برخی از مشتریان

محصولات ما

image

ارزشیابی عملکرد مشاهده

سامانه ارزشیابی عملکرد 360 درجه کارکنان

image

سامانه جذب مشاهده

سامانه پذیرش دانشجویان غیرایرانی

image

وب سایت اساتید مشاهده

سیستم مدیریت وب سایت اساتید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ارج گستر یزد می باشید