اضافه کردن تصویر و لینک به صفحات و نوشته ها

برای اضافه کردن عکس ابتدا باید عکس مورد نظر آپلود شود. اگر عکس قبلا در جایی آپلود شده باشد لازم نیست گام ۱ تا ۵ را انجام دهید و فقط کافی است آدرس لینک عکس را کپی کرده و مستقیما طبق گام ۶ کار اضافه کردن عکس را انجام دهید در غیر اینصورت ابتدا باید … ادامه خواندن اضافه کردن تصویر و لینک به صفحات و نوشته ها